top of page

Krakow, the city of Polish kings. Kraków miasto królów polskich.

Krakow also known in English as Cracow, is the second-largest and one of the oldest cities in Poland. Situated on the Vistula River, the city dates back to the seventh century. Kraków was the official capital of Poland until Zygmunt III Waza moved in 1596 Capital to Warsaw.

Its Old Town with Wawel Royal Castle was declared one of the first UNESCO World Heritage Site in the world together with Wieliczka and Bochnia Salt Mines.

In the same 1978 year, Karol Wojtyła, archbishop of Krakow was elevated to the papacy as Pope John Paul II as the first non-Italian pope in 455 years.

Its extensive cultural heritage across the epochs of Gothic, Renaissance, and Baroque architecture includes Wawel Cathedral, the Wawel Royal Castle, St. Mary’s Basilica, and The Church of Saints Peter and Paul, and the largest medieval market square in Europe: “Rynek Glowny.”


Our trip to Krakow-what to do:

 • Wawel Royal Castle

 • Wawel Cathedral

 • St. Mary’s Basilica,

 • The Church of Saints Peter and Paul

 • Czartoryski Museum

 • Auschwitz Concentration Camp

 • Wieliczka Salt Mines


Restaurants and Bars:

 • Absynt Café & Drink bar

 • Karakter Restaurant in Kazimierz

 • Florentina Restaurant

 • Szara Gęś-Grey Goose

 • Harris Piano Jazz Bar

 • Feniks dancing club & restaurant

 • Restaurant Biala Roza


Where to stay:

 • Wentzl Hotel

 • Stary Hotel

 • Copernicus Hotel

 • Metropolitan Boutique Hotel

 • Pod Nosem restaurant

 

Kraków, jest drugim co do wielkości i jednym z najstarszych polskich miast. Położony nad Wisłą z historia sięgającą VII wieku, Kraków był oficjalną stolicą Polski do czasu, gdy w 1596 roku Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy.

Jego Stare Miasto wraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz z Kopalniami Soli w Wieliczce i Bochni zostało uznane za jedno z pierwszych na świecie obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.

W tym samym 1978 roku arcybiskup krakowski Karol Wojtyła został wybrany pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i przyjął imię Jan Paweł II.

Bogate dziedzictwo kulturowe miasta pochodzące z epoki gotyku, renesansu i baroku obejmuje Katedrę Wawelską, Zamek Królewski na Wawelu, Bazylikę Mariacką i Kościół św. Piotra i Pawła a także największy średniowieczny rynek w Europie, „Rynek Główny”.


Nasza wycieczka do Karkowa co robić:

 • Zamek Królewski na Wawelu,

 • Katedrę Wawelską

 • Bazylikę Mariacką

 • Kościół św. Piotra i Pawła

 • Muzeum Czartoryskich

 • Obóz koncentracyjny Auschwitz

 • Kopalnia soli w Wieliczce


Restauracje i Bary:

 • Restauracja Absynt Kazimierzu

 • Restauracja Karakter

 • Restauracja Florentina

 • Restauracja Szara Gęś

 • Harris Piano Jazz Bar

 • Feniks klub dancingowy

 • Restauracja Biała Roża

 • Restauracja Pod Nosem


Gdzie mieszkać:

 • Hotel Wentzl

 • Hotel Stary

 • Hotel Copernicus

 • Metropolitan Boutique Hotel


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

 • Facebook
 • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page