top of page

Mayan Ruins in Tulum. Ruiny Majów w Tulum.


The ancient name of Tulum was Zama, meaning ¨place of the dawning sun¨. This ancient Mayan city is situated on a cliff that faces east toward the beautiful Caribbean waters.

Tulum was a city of main importance between 1,000-1,600. It was a commercial port that linked land and sea trade.

Tulum is one of the first cities that the Spanish Conquistadors encountered in Mexico. It was the only thriving Mayan city they found. Mayan finally left the city 70 years after Spaniards came to Mexico.

Tulum was surrounded by a huge wall. Its height is irregular since it follows the contours of the land, it has the shape of a rectangle, but with only three sides, because the side facing the sea is naturally protected.

The wall has only five entrances, one to the west, two north, and two south. Tulum site is one of the very few walled cities built by the Maya

Entering the ancient Mayan world we can see:

Graceful columns and elegant carvings give one an appreciation for the architectural achievements of the Maya.

El Castillo (The Castle), located closest to the sea, it probably served as a landmark for sailors, is known more for its scenic location than its size.

The Temple of the Frescoes, directly in front of the Castillo, was used as an observatory for tracking the movements of the sun. It contains interesting 13th-century frescoes, though visitors are no longer permitted to enter

The Temple of the Diving God is so named because it has an unusual figure above the doorway that appears to be diving headfirst to earth.

Temple of The Wind God

Geomorphological viewpoint, it was formed 2 million years ago, when Yucatan Peninsula was forming. Inside there are many cenotes and water holes

The House of the Cenote – In a Mayan villages temples and houses were constructed near the water sources. This house was built on the limestone right above the cenote. There were bones found so it could be used as a crypt

Every Year Between June and October sea turtles come here to lay their eggs.

If you take a swimsuit you can combine a visit to the ruins with a swim in the Caribbean, on the white-sand beach below El Castillo.

This is surely one of the most scenically beautiful of all Maya archeological sites

To get to the box office you can walk 500m or buy for M$20 ticket for the train which takes you to the ticket booth from the entrance.

Tickets are 75M$ but if you want to come between 5 pm and 7 pm you have to pay M$ 225

 

Kiedys Tulum nazywało się Zama, czyli "miejsce wschodzącego słońca". To starożytne miasto Majów leży na urwisku, z widokiem na piękne, błękitne wody Karaibów w kierunku na wschód.

Tulum było miastem o największym znaczeniu od 1000 do 1600ne i jako komercyjny port morski łączyło handel lądowy z morskim.

Tulum jest jednym z pierwszych miast Meksyku które odkryli Hiszpańscy konkwistadorzy kilka lat przed zdobyciem Tenochtitlan (czyli Miasta Meksyk). W tamtym czasie było jeszcze dobrze rozwiniętym choć małym miastem Majów. Majowie ostatecznie opuścili miasto dopiero około 70 lat po przybyciu Hiszpanów do Meksyku.

Tulum otoczony był murem o nieregularnej wysokości dostosowanej do uksztaltowania terenu. Ma kształt prostokąta z trzema bokami, ponieważ strona zwrócona ku morzu jest naturalnie chroniona, ma pięć wejść, jedno na zachód, dwa na północ i dwa na południe. Jest to jedno z niewielu miast otoczonych murem, zbudowanych przez Majów.

Wchodząc do starożytnego świata Majów zobaczymy:

Piękne kolumny i eleganckie rzeźby podkreślające osiągnięcia architektoniczne Majów.

El Castillo (zamek), położony najbliżej morza, który prawdopodobnie służył jako punkt orientacyjny dla żeglarzy. Budowla jest znana bardziej ze względu na malowniczą lokalizację niż jej rozmiar.

Świątynia Fresków, znajduje się bezpośrednio przed zamkiem, była wykorzystywana jako obserwatorium do śledzenia ruchów słońca. Zawiera ciekawe 13-wieczne freski, choć zwiedzający nie maja już wstępu do srodka.

Świątynia Nurkujacego Boga jest tak nazwana, ponieważ nad drzwiami znajduje się niezwykła postać, która wydaje się nurkować głową w kierunku ziemi.

Świątynia Boga Wiatru

Punkt Widokowy, który powstał około 2 miliony lat temu, w czasie kiedy geologicznie uksztaltowal się Półwysep Jukatan, znajduje się na wapiennej górze w środku której, sa liczne cenoty – jaskinie ze słodką wodą.

Dom Cenotów zbudowany bezpośrednio nad jednym z cenotów. W miastach Majów wszystkie domy i Świątynie budowano w pobliżu źródeł wody. W domu tym znaleziono kości, co może świadczyć iż budynek mógł być wykorzystywany także jako krypta.

Co roku od czerwca do października można podziwiać dwa rodzaje żółwi morskich, które przypływają tu aby złożyć jaja.

Jeśli weźmiecie ze sobą kostiumy kąpielowe, możecie połączyć wizytę w ruinach z pływaniem w morzu, gdyż poniżej El Castillo (zamku) znajduje się przepiękna, biała, piaszczysta plaża.

Jest to z pewnością jedno z najbardziej malowniczych i pięknych miejsc archeologicznych kultury Majów.

Aby dostać się do kas, można podejść około 500m lub za M$ 20 kupić bilet na pociąg, który zabierze Was prosto do kas biletowych i wejścia.

Bilety kosztuja 75 M $, ale jeśli chcielibyscie przyjechać w godzinach od 17:00 do 19:00, musicie zapłacić 225 M$


Commenti


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page