top of page

Pátzcuaro walk. Zwiedzanie Pátzcuaro.

Pátzcuaro is a large town municipality located in the state of Michoacán. Was founded sometime in the 1320s, at first become the capital of the Tarascan state and later its ceremonial center. After the Spanish took over, Vasco de Quiroga worked to make Pátzcuaro the capital of the New Spain province of Michoacán, but after his death, the capital would be moved to nearby Valladolid (today Morelia). Pátzcuaro has retained its colonial and indigenous character since then, and it has been named one of the 111 "Pueblos Mágicos" by the government of Mexico.

Made famous by the film COCO, Pátzcuaro has become one of the few most visited cities in Mexico. There are markets, plazas, and a variety of beautiful churches such as Parroquia del Santuario de Guadalupe, Basilica of Our Lady of Health, Templo de Compania and everything decorated with "Dia de Los Muertos" theme.

More about our trip to Pátzcuaro here.

 

Pátzcuaro to duże miasto gminne w stanie Michoacán. Założone około 1320 roku, początkowo stało się stolicą stanu Tarascan, a później jego centrum ceremonialno-kulturalnym. Po przyjeździe Hiszpanów i stworzeniu Nowej Hiszpanii, Vasco de Quiroga zamierzał uczynić Pátzcuaro stolicą prowincji Michoacán, ale po jego śmierci stolicą zostało prze pobliskie Valladolid (dziś Morelia). Od tego czasu Pátzcuaro zachowało swój kolonialny i autochtoniczny charakter, a rząd Meksyku uczynił go jednym z 111 „Pueblos Mágicos”.

Rozsławione przez film COCO Pátzcuaro stało się jednym z kilku najbardziej odwiedzanych miast w Meksyku. Znajdziesz tu targowiska, place i wiele pięknych kościołów, takich jak: Parroquia del Santuario de Guadalupe, Bazylika Matki Bożej Zdrowia, Templo de Compania a wszystko przyozdobione dekoracjami zawiązanymi z „ Dia de Los Muertos”

Więcej o naszym wyjeździe do Pátzcuaro tutaj.
Comments


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page