top of page

Panama Canal. Kanał Panamski.


The Panama Canal is one of the most famous canals in the world. It allows ships to pass through Central America rather than have to sail around the southern tip of South America. It is 80 km long, and, after its expansion, it consists of three locks – Miraflores…..

We went to Miraflores which is the closest one to Panama City. Since the canal is active every day, you should time your visit to be able to see a ship pass through. The timetable can be found online or you can also call ahead.

There is also a beautiful museum on the premises where you can learn about the history of Panama and the Panama Canal, as well as about its most recent expansion.

 

Kanał Panamski jest jednym z najbardziej znanych kanałów na świecie. Pozwala statkom przepływać przez Amerykę Środkową, zamiast płynąc wokół Ameryki Południowej, skracając znacząco czas podroży. Ma 80 km długości, a po rozbudowie składa się z trzech śluz - Miraflores ...

Poszliśmy do Miraflores, która znajduje się najbliżej Panama City. Na zwiedzanie warto wybrać taki czas, aby zobaczyć przepływające statki. Kanał jest czynny codziennie a harmonogram przepływania statków można znaleźć online lub sprawdzić telefonicznie.

Warto także odwiedzić, znajdujące się na terenie zapory, piękne muzeum, w którym można dowiedzieć się o historii Panamy i Kanału Panamskiego, a także o jego najnowszej ekspansji.Comments


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page