top of page

Santa Clara del Cobre- place to visit during trip to Pátzcuaro.

Santa Clara del Cobre is a city whose fame is associated with melt and mold of copper using the traditional forging method, dating from pre-Columbian times. To preserve and enrich this historical and craft heritage, the city was proclaimed one of the Magic City's in 2010 - Pueblos Magicos.

The Pre-Hispanic settlement here paid tribute to Purépech's court. In 1553 the Augustinian brother Francisco de Villafuerte founded a Spanish city called Santa Clara de Los Cobres, in honor of Santa Clara de Asís and the local tradition of hammering the copper. The arrival of Vasco de Quiroga, the first bishop of Michoacán, resulted in the flourishing and promotion of activities related to the production of copper products.

In this beautiful city, craftsmen melt and shape copper. The symbol of this tradition is the spectacular gazebo, which proudly reflects sunlight, allowing shiny shades of orange to bounce off the copper roof.

The Santa Clara del Cobre Museum will take you back to the world of Purépech, which magically coexists with the masterpieces that modern artisans make nowadays in their workshops.

In local stores, it is worth buying beautiful copper products and souvenirs.

More about our trip to Pátzcuaro here.


 

Santa Clara del Cobre jest miastem, którego sława związana jest z przetwarzaniem miedzi przy użyciu tradycyjnej metody kucia, pochodzącej z czasów prekolumbijskich. Aby zachować i wzbogacić to historyczne i rzemieślnicze dziedzictwo, miasto zostało w 2010 r. ogłoszone jednym z Magicznych Mast- Pueblos Magicos.

Znajdująca się tutaj Prehiszpańska osada oddawała hołd dworowi Purépecha. W 1553 r. augustiański brat Francisco de Villafuerte, założył hiszpańskie miasto o nazwie Santa Clara de los Cobres, na cześć Santa Clara de Asís i lokalnej tradycji obróbki metali. Przybycie Vasco de Quiroga, pierwszego biskupa Michoacán, spowodowało rozkwit i promocję działalności związanej z produkcją miedzianych wyrobów.

W tym pięknym mieście rzemieślnicy topią i kształtują miedz. Symbolem tej tradycji jest spektakularna altana, która z dumą odbija światło słoneczne, pozwalając błyszczącym odcieniom pomarańczy odbić się od miedzianego dachu.

Muzeum Santa Clara del Cobre zabierze Cię z powrotem do świata Purépecha, który w magiczny sposób współistnieje z arcydziełami tworzonymi obecnie przez lokalnych artystów.

W sklepach warto kupić piękne miedziane wyroby oraz pamiątki.

Więcej o naszym wyjeździe do Pátzcuaro tutaj.


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page