top of page

The Temple of the Apostle Santiago in Tupátaro. Świątynia Apostoła Santiago w Tupátaro.

Temple of the Apostle Santiago in Tupátaro is also known as the Sistine Chapel in Michoacán, its construction dates from the 16th century and is devoted to the worship of "Lord of the Pines". It is famous for its construction using local techniques and one of the few ceilings from the 18th century in Mexico, which was painted with the help of local indigenous people.

This magnificent richly decorated wooden ceiling depicts biblical stories with paintings of angels, cherubs and other religious motifs, is considered one of the most beautiful in the state of Michoacán.

The golden altar made of corn cane decorated with silver leaves is also unique.

When visiting the Temple of the Apostle Santiago, give yourself time to appreciate the details of this wonderful work of art.

Polychrome woodwork will enchant you with its 23.5 carat gold, original wooden floors are the tops of tombs, which was not an uncommon practice during that epoch, but today it makes an amazing impression. You will be surprised and delighted by the many details of paintings from the colonial period that are on the walls of the church.

Be sure to visit this temple, at such a short distance from Pátzcuaro

(18km). It is an unforgettable experience for both art lovers and culture lovers.

Inside the temple you will find a competent and helpful person whose task is to protect this precious heritage and care for guests.

More about our trip to Pátzcuaro here.


 

Świątynia Apostoła Santiago w Tupátaro znana również jako Kaplica Sykstyńska w Michoacán, pochodzi z XVI wieku i poświęcona jest czci „Władcy Sosen”. Słynie z tego iż zbudowana została przy użyciu lokalnych technik oraz że znajduje się w niej jeden z niewielu sufitów z XVIII wieku w Meksyku, który został namalowany przy pomocy miejscowej ludności tubylczej.

Ten wspaniały bogato zdobiony drewniany sufit przedstawia historie biblijne z obrazami aniołów, cherubinów i innymi motywami religijnymi, uważany jest za jeden z najpiękniejszych w stanie Michoacán.

Unikatowy jest także złoty ołtarz wykonany z trzciny kukurydzianej ozdobionej srebrnymi liśćmi.

Odwiedzając Świątynię Apostoła Santiago, daj sobie czas na docenienie szczegółów tego wspaniałego dzieła sztuki.

Polichromowana stolarka oczaruje Cię swoim 23,5 karatowym złotem, oryginalne drewniane podłogi to szczyty grobowców, co nie było niczym niezwykłym w tamtych czasach, ale dziś robi niesamowite wrażenie. Będziesz zaskoczony i zachwycony mnóstwem obrazów z okresu kolonialnego, które znajdują się na ścianach kościoła.

Koniecznie odwiedź tę świątynię, znajduje się ona w niewielkiej odległości od Pátzcuaro

(18km). To niezapomniane przeżycie zarówno dla miłośników sztuki, jak i miłośników kultury.

Wewnątrz świątyni znajdziesz kompetentną i pomocną osobę, której zadaniem jest ochrona tego cennego dziedzictwa i opieka nad gośćmi.

Więcej o naszym wyjeździe do Pátzcuaro tutaj.

Yorumlar


DON'T MISS THE FUN.

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram

MY TRAVEL PLANS

Travel Plans
bottom of page