Glow–Worms Cave. Jaskinia Świecących Robaczków


Our next stop was the Glow–Worm Cave that is located at the Cedar Creek Estate winery. We bought tickets for a tour at 4 pm, which was the last tour. Tickets are 12 AUD/adult and 9 AUD/student.

The tour lasts about 30 minutes.

The cave consists of two large chambers interlinked by tunnels. The first chamber is the "presentation cave" where you can watch an audio-visual display on the Glow-Worms. This chamber contains many very realistic formations such as stalagmites and stalactites.

From this beautiful cave, you will be guided through the magical Glow Worm Alley, which is filled with glow-worms, making it look like a night sky.

The using of the phones or other devices is prohibited as light kills the worms.

Great experience!

There is also a possibility to do Frog Hollow Tour but it was close for maintenance.

Naszym następnym przystankiem była Jaskinia Świecących Robaczków - Cave of Glow-Worms, która znajduje się na terenie winiarni Cedar Creek Estate.

Kupiliśmy bilety na wycieczkę z przewodnikiem na godz. 16.00, która była ostatnią wycieczką tego dnia. Koszt biletów to 12AUD/osoba dorosła i 9 AUD/student. Wycieczka trwa ok 30 minut.

Jaskinia składa się z dwóch dużych sal połączonych tunelami. Pierwsza sala w której pokazywany jest film o Glow-Worms "świecących robaczkach", (poczwarkach muchówki), nazywana jest salą prezentacji. Znajdują się w niej stalaktyty, stalagmity i liczne oczka wodne.

Z tej przepięknej jaskini, przechodzi się do drugiej sali w której znajduje się magiczna aleja świecących robaczków, wypełniona tysiącami świecących Glow-Worms, wyglądająca jak niebo pełne gwiazd!

Używanie telefonów oraz innych urządzeń jest zabronione gdyż światło zabija Świecące Robaczki.

Wspaniałe doświadczenie gorąco polecam.

Można tez zobaczyć różne gatunki żab ale nam się nie udało gdyż było zamknięte.


#Glowworms #Cave #Jaskiniaswiecacychrobaczkow #CedarCreek #winery #Australia #travel #traveling #sightseeing #TamborineMountain