Patzcuaro cemeteries and their history.


The Day of the Dead "Día de Los Muertos" tradition, dates back to mainly Aztec pre-Columbian cultures. Dance rituals were performed and sacrifices were made, to honor the dead warriors. After the conquest of Mexico by the Spaniards, the union of indigenous beliefs merged with Catholicism, creating a unique, colorful religious tradition that has preserved some of the pre-Columbian traditions to this day.

During 1st and 2nd of November, the city cemeteries are filled with candles and decorations, and the locals are always sitting next to the graves of deceased loved ones. Beautiful altars are being built in cemeteries and in homes to remember and honor deceased family members and encourage them to descend to the earth.

Elements of created altars may vary, but they must always contain candles and cempasuchil (marigold) flower, which represents a symbol of brightness, and a guided way back for the dead. Another most valued element of the altar is the bread of the dead, “Pan del Muertos”, which is prepared only at this time of year, consisting of parts on the surface of the bread that connect in the middle to resemble a shape of a bone.

Each altar must also contain a photo of the deceased, dishes that he/she liked to eat during their lifetime, cigarettes or alcohol, as well as some of his/her belongings. To cleanse the energy of the place, incense is used one of the oldest elements used to perform the ritual.

Finally, a glass of water is added to represent the soul of the deceased.

Cemeteries around Patzcuaro worth visiting: Tzurumutaro, Tzintzuntzan, and Cucuchucho.

One of the oldest and most visited places is the island of Janitzio (more here).

More about our trip to Pátzcuaro here.

Początki Święta Zmarłych „Dia de Los Mertos” pochodzą od kultur prekolumbijskich, głownie Azteckich, kiedy to wykonywano rytuały taneczne oraz składano ofiary celem uhonorowania zmarłych wojowników. Po podbiciu Meksyku przez Hiszpanów związek rdzennych wierzeń połączył się z katolicyzmem, tworząc unikalną, kolorową postać religijną, która do dnia dzisiejszego zachowała niektóre dawne tradycje prekolumbijskie.

W dniach 1 i drugiego listopada cmentarze miejskie wypełniają się świecami i ozdobami, a miejscowi czuwają, siedząc obok grobów zmarłych bliskich. Celem uczczenia pamięci i uhonorowania zmarłych członków rodziny oraz zachęcenia ich do zejścia na ziemie, na cmentarzach oraz w domach budowane są piękne ołtarze.

Elementy tworzonych ołtarzy mogą się różnić, ale zawsze muszą zawierać świece oraz kwiat cempasuchil (nogietka), które są symbolem jasności i oznaczają drogę powrotną dla wszystkich umarłych. Kolejnym najbardziej cenionym elementem ołtarza jest chleb zmarłych, który jest przygotowywany tylko o tej porze roku, składa się z części przypominających kolce, które łączą się w środku na kształt kości.

Na każdym ołtarzu musi znajdować się także fotografia zmarłego oraz potrawy, które lubił jeść za życia, papierosy lub alkohol, a także niektóre jego rzeczy osobiste. Do oczyszczenia energii miejsca wykorzystuje się kadzidło, jeden z najstarszych elementów używanych do wykonywania rytuału.

Na koniec dodaje się szklankę wody, która reprezentuje duszę zmarłego.

W okolicy Pátzcuaro warto odwiedzić cmentarze: Tzurumutaro, Tzintzuntzan, Cucuchucho.

Jednym z najstarszych i najczęściej odwiedzanych miejsc jest wyspa Janitzio (więcej tutaj.)

Więcej o naszym wyjeździe do Pátzcuaro tutaj.